Członkowie


Społem PSS w Otwocku zatrudnia 76 osób i zrzesza 313 członków.
W Spółdzielni działa Koło Spółdzielczyń. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w sali konferencyjnej biura. W serdecznej, spółdzielczej atmosferze obchodzone są osobiste uroczystości jak: imieniny, urodziny, Dzień Kobiet, Dzień Seniora. Z ramienia Spółdzielni członkowie Koła otrzymują drobne, okolicznościowe upominki, które sprawiają im dużą radość.W spotkaniach uczestniczą członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.
Przewodnicząca Koła jest członkiem Komisji Historycznej, działającej przy "Społem"  WSS Warszawa-Śródmieście.