Kontakt

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Otwocku
ul. Powstańców Warszawy 17
05-400 Otwock

NIP: 532-000-05-24
REGON: 000880337

Telefon: 22 71945 23

centrala :    (22) 779 33 31

sekretarat: (22) 719 45 23  wew. 101

fax:             (22) 719 45 23  wew. 102

sekretariat@pssotwock.com.pl

 

Dział Techniczno-Administracyjny

(22) 719 45 20

administracja@pssotwock.com.pl

 

Dział Handlowy

(22) 719 45 19

 

Dział Finansowo-Księgowy

(22) 462 31 31

 

Dział Spraw Pracowniczych

(22) 719 45 21


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Otwocku, Powstańców Warszawy 17, 05-400 Otwock.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Otwocku, Powstańców Warszawy 17, 05-400 Otwock; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego sekretariat@pssotwock.com.pl