Upusty

W dniu 10-go każdego miesiąca udzielamy wszystkim klientom 3% upustu od kwoty zakupów, zrealizowanych w naszych placówkach handlowych.

Klienci posiadający  kartę klienta "Społem" przy każdorazowym zakupie towarów powyżej 10 zł uzyskują upust w  wysokości 3 %.

Z upustu wyłączone są następujące towary: