Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Otwocku"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Otwocku istnieje od 70 lat. Powstała w październiku 1944 roku. Historia Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Otwocku jest nierozerwalnie związana z powojennym rozwojem życia społeczno– politycznego i gospodarczego powiatu i miasta Otwocka. Wśród kilkunastu założycieli Spółdzielni aktywnymi jej rzecznikami byli działacze: Ryszard Tegielski, Stanisław Więcławski, Włodzimierz Dziewięcki, Henryk Jasiński i Zygmunt Fornalczyk. Założyciele Spółdzielni zapewne nie myśleli, że zapoczątkują egzystencję tak okazałej organizacji.

Pierwszy sklep uruchomiono przy ul. PZPR w Otwocku. Sklep ten obecnie nie istnieje. Mieścił się w prywatnym domu. W tym samym czasie Zarząd Spółdzielni przejął pomieszczenia w Otwocku przy ul. Warszawskiej 27. Uruchomiono również sklep nr 2 przy rynku i sklep z artykułami piśmiennymi w lokalu przy Warszawskiej. Głównym celem i obowiązkiem tych placówek było rozprowadzanie podstawowych artykułów żywnościowych w systemie kartkowym. W 1945 roku Spółdzielnia zmieniła nazwę na Powszechną Spółdzielnię Spożywców „Tęcza”. W latach 1945-1947 przybyły Spółdzielni kolejne 4 sklepy. W roku 1950 Spółdzielnia rozszerzyła działalność o piekarnię przy ul. Dzierżyńskiego i piekarnię przy ul. Świderskiej. Pod koniec roku 1951 Spółdzielnia „Tęcza” zrzeszała 1.934 członków i prowadziła 28 placówek handlowych, 6 produkcyjnych. W roku 1952 Spółdzielnia liczyła już 48 placówek handlowych, 3 piekarnie, 3 masarnie, 2 zakłady gastronomiczne. W latach 1953-1956 liczba placówek handlowych wzrosła do 71, a liczba członków Spółdzielnido 2.347 osób.
Przez kolejne lata wzrastała liczba członków Spółdzielni, przybywało nowych placówek handlowych. Część z nich Spółdzielnia pozyskiwała poprzez adoptowanie budynków już istniejących, inwestowano również w budowę nowych obiektów. Spółdzielnia dynamicznie rozszerzała zasięg swojego działania - posiadała sklepy w Śródborowie, Otwocku, Świdrze, Józefowie i Michalinie. W latach późniejszych doszły placówki położone w Wesołej, Zakręcie, Sulejówku i Miłosnej. Wraz z kolejną reformą i nowym podziałem administracyjnym kraju, Spółdzielnia oddała placówki handlowe w Wesołej, Sulejówku i Miłosnej, a pozyskała nowe w Jabłonnej, Świerku i Wólce Mlądzkiej . Po roku 1989, po transformacji i liberalizacji handlu, dostosowanie handlu do reguł wolnego rynku nie było łatwe. Do naszego kraju zaczęły masowo wkraczać korporacje handlowe o kapitale zagranicznym i nasz „Społemowski” handel na przestrzeni paru lat zmniejszył się do obecnego posiadania.
W 2009 roku "Społem" PSS w Otwocku prowadził działalność w 15 placówkach handlowych z czego 14 obiektów to sklepy spożywcze i jeden tekstylno-odzieżowy. Wszystkie sklepy PSS są zmodernizowane, wyposażone w nowoczesny sprzęt.
W 18 obiektach jest prowadzona działalność przez 56 dzierżawców. Obecnie jesteśmy największą siecią handlową w Otwocku, konkurujemy z licznymi podmiotami handlowymi, na co dzień zmagamy się z trudnościami po to, by zdobywać zaufanie klientów i cieszyć się dobrą opinią na naszym rynku.
Największym potencjałem Spółdzielni są nasi pracownicy i członkowie, którzy pracują i działają na rzecz Spółdzielni od wielu lat.