Zarząd

Zarząd Spółdzielni  "SPOŁEM" PSS w Otwocku

Prezes Zarządu - mgr Jadwiga Studzińska 
Główny Księgowy, Członek Zarządu – Danuta Lichorowiec

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący – Jan Baran
Z-ca Przewodniczącego  – Anna Zakrzewska
Sekretarz – Rozalia Soroka

Członkowie

Przewodniczaca Komisji Rewizyjnej - Ewa Tomaszewska
Sekretarz Komisji Rewizyjnej - Barbara Kołakowska